Título Abreviado: ECM 23/1939
Investigador Principal: Norma Carmen Gutiérrez Gutiérrez
Código EUDRACT:
Código Identificativo: ECI2023/0134

87801493LYM1001

Ensayo fase 1, de primera administracion en humanos de JNJ-87801493 en combinacion con captadores de linfocitos T CD3 en participantes con linfoma no Hodgkin (LNH) de linfocitos B en recidiva /refractario.

Estado: ACTIVO

Pin It en Pinterest